Na telefononi +48 790 360 718

Kur vjen puna për instalacione të gjeneratës së dytë, principet e operimit të tyre janë të ngjashme me ato të gjeneratës së parë. Diferenca e dukshme, mund tëshihet në përdorimin e dizajnit dhe elektronikës, meqë gjenerat e dytë e sistemit nuk mund të aplikohet tek motorrat me karburator. Për më tepër, gjenerata e dytëe instalacionit zëvendëson vidat e rregulluara në rrugën mes rregullatorit dhe mikserave me një valvul specifike që kontrollohet zakonisht nga motori stepper.

Instalimi elektrike të sistemit autogas të gjeneratës së dytë

Ia vlen të përmendim se instalacioni i gjeneratës së dytë ka shumë më tepër instalime elektrike. Gjenerata e dytë përmban jo vetëm çelësa për zgjedhjen e karburantit, por gjithashtu edhe njësine e kontrollit elektronik, që mund të përdoret të kontrollojë motorrin stepper dhe emulatorin special sensorin lambda dhe injektorët.

Çfarë jan emulatort?

Emulatort jan asgjmtepr se cirkuite elektronike, që detyrë kryesore kanë të gjenerojnë sinjalin elektronik tV kontrolluesit të karburantit. Emulatorët janë të dizenjuar të imitojnë operimin e saktë të injektorëve të karburantit dhe sensorit lambda vetëm kur motorri i makinës fuqizohet nga LPG. Pa ndihmën e emutatorëve, karburanti do të gjenerojë errore që do e bëjë motorrin të mos punojë në mënyrë korrekte.

Elektronika nëinstalacione të gjeneratës së dytë

Qëllimi kryesor i elektronikës është të përcaktojë përbërjen e karburantit / ajrit nëpërzierje, duke përdorur transmetimet e caktuara të përshtatshme të transmetuar nga sensori lambda. Falë këtij mekanizmi (ndryshe nga gjenerata e parë) korrektimi i raportit karburant-ajër mund të kontrollohet rregullisht. Kontrolluesit e gazit janë të përgjegjshme vetëm për përzierjen. Kontrolluesit e gazit nuk i përgjigjen karakteristikave të të gjithë sistemit të furnizimit me gaz. Mikseri dhe rregullatori janë përgjegjës për këtë.

Për këështëinstalacioni I gjeneratës së dytë?

Instalacioni i gjeneratës së dytë janë dizenjuar fillimisht për motorra që janë të pajisura me një os emë shumë injektorë, senor lambda dhe katalizator special. Instalacioni i gjeneratës së dytë është mëi avancuar se i asaj të parë dhe nukduhet të prdoret nëmotorrat me karburator.