Electronics - Digitronic AEB DI108
Electronics - Digitronic AEB DI108Electronics - Digitronic AEB DI108Electronics - Digitronic AEB DI108

Video embedding powered by Webilop

SETI ELEKTRONIK DIGITRONIC DI108

Përshkrimi

E dizenjuar për motore deri 8 cilindra me injeksion direkt.
E RËNDËSISHME! E RËNDËSISHME! Për të lidhur këtë ECU duhet ndërfaqja e DIGITRONIC USB me kodin 203000034.
Njësia e kontrollit D108 I dedikohet motorrit me injeksion direkt deri në 8 cilindra, në të cilin karburanti injektohet me presion të lartë direkt në dhomën e kombustionit.

Marka

DIGITRONIC

Cylinders

3, 4, 5, 6, 8

Peshë e lehtë, rezistent ndaj goditjeve, material alumini
Kundra ujit 60+48-pin mbrojtëse lidhësesh për lidhjen me njësinë
Software inteligjent me shumë opsione
Voltazhi I furnizimit: Vbatt=10÷16V
2 dalje energjie për valvula solenoide
Deri në 8 injektorë gazi me karakteristikat që vijojnë Imax=6, Vbatt,max=16V
Temperatura operimi: -40÷105°C
Thithja aktuale me aktivizuesit e fikur: Imax=0.5A
Thithja aktuale me aktivizuesin në modalitetin standby: Istandby <5uA

Seti

Kuti elektronike kundra ujit.

Garancia

24 muaj nga data es hënuar në produkt

E RËNDËSISHME!
Garancia aplikohet vetëm kur instalimi I produktit bëhet në një qendër konvertimi DIGITRONIC.

Më së miri për t'u përshtatur

Configuroni instalimin DIGITRONIC AUTOGAS

që iu përshatet nevojave tuaja