Electronics - Digitronic AEB DI60
Electronics - Digitronic AEB DI60Electronics - Digitronic AEB DI60Electronics - Digitronic AEB DI60

Video embedding powered by Webilop

SETI ELEKTRONIK DIGITRONIC DI60

Përshkrimi

E RËNDËSISHME! Për të lidhur këtë ECU duhet ndërfaqja e DIGITRONIC USB me kodin 203000034.
DI60 ECU është i dizenjuar për motorra me 3-4 cilindra me injeksion direkt, në të cilin karburanti injektohet me presion të lartë direkt në dhomën e kombustionit.

Rezitente ndaj ujit, rezitent ndaj goditjeve, material Alumini
Kundra ujit 60-pin mbrojtëse lidhësesh për lidhjen me njësinë
Software inteligjent me shumë opsione
Voltazhi I furnizimit: Vbatt=10÷16V
2 dalje energjie për valvula solenoide
Mbrojtje e lidhjeve elektrike: IPX9k
Temperatura operimi: -40÷110°C
Thithja aktuale me aktivizuesit e fikur: Imax=0.5A
Thithja aktuale me aktivizuesin në modalitetin standby: Istand by <5uA
Suitable with 3/4 cylinder engines

Seti

  • DIGITRONIC DI60 ECU.
  • Çelës me sinjal akustik dhe indikator niveli.
  • Sensor MAP.
  • Fisha me mbrojtje kundra ujit.
  • Adaptor
  • Kuti elektronike kundra ujit.

Garancia

24 muaj nga data e shënuar në produkt

E RËNDËSISHME!
Garancia aplikohet vetëm kur instalimi i produktit bëhet në një qendër konvertimi DIGITRONIC.

Më së miri për t'u përshtatur

Configuroni instalimin DIGITRONIC AUTOGAS

që iu përshatet nevojave tuaja