SETI ELEKTRONIK DIGITRONIC MP6C OBD

Përshkrimi

I dizenjuar për të gjithë llojet e makinave edhe turbo.

E RËNDËSISHME!
Për të lidhur këtë ECU duhet ndërfaqja USB e DIGITRONIC me kodin 203952000.

Kunder ujit, rezistent ndaj goditjeve, material alumini
Komunikim OBD: ISO15765 në linjë CAN; KWP2000 dhe ISO9141 në linjë K-Line
Voltazhi I furnizimit: Vbatt=10÷16V
Software inteligjent me shumë opsione
Temperatura operimi: -40÷105°C
Thithja aktuale me aktivizuesit e fikur: Imax=0.5A
Thithja aktuale me aktivizuesin në modalitetin standby: Istand by <5uA
Grada e mbrojtjes IP: IPX9k
5 ose 6 injektorë gazi me karakteristikat që vijojnë Imax=6, Vbatt,max=16Vc
2 dalje energjie për valvula solenoide
I pajisur me një sistem diagnosikimi për gjithë komponentët e gazit
Suitable for 5/6 cylinder engines

Seti

Fisha me mbrojtëse kundra ujit.

Garancia

24 muaj garanci nga data e shënuar në produkt

E RËNDËSISHME!
Garancia aplikohet vetëm kur instalimi I produktit bëhet në një qendër konvertimi DIGITRONIC.

Më së miri për t'u përshtatur

Configuroni instalimin DIGITRONIC AUTOGAS

që iu përshatet nevojave tuaja