Injector Digitronic AEB Polymer 3CYL
Injector Digitronic AEB Polymer 3CYLInjector Digitronic AEB Polymer 3CYLInjector Digitronic AEB Polymer 3CYL

Video embedding powered by Webilop

DIGITRONIC AEB Polymer 3 cyl

Përshkrimi

Injektori I gjeneratës katërt me 3 cilindra LPG/CNG

Mund të instalohet në makina me kapacitet deri në 60 hp për cilindër

Nuk ka nevojë për goditje rregulluese

Impendance

2 Ohm

Koha e hapjes

1 bar – 1,60 ms., 2 bar – 1,95 ms.

Koha e mbylljes

1 bar – 1,50 ms. 2 bar – 1,50 ms.

Naftë

LPG, CNG

Seti

Injektorë DIGITRONIC AEB binar me 3 cilindra.

Garancia

Një periudhë prej 24 muajsh nga data e indikuar ne produkt ose 70 000 km, cilado vjen përpara

E RËNDËSISHME!
Garancia aplikohet vetëm kur instalimi I produktit bëhet në një qendër konvertimi DIGITRONIC.

Configuroni instalimin DIGITRONIC AUTOGAS

që iu përshatet nevojave tuaja