DIGITRONIC Dymco
DIGITRONIC Dymco blueDIGITRONIC Dymco redDIGITRONIC Dymco injectors open and closing time

Video embedding powered by Webilop

DIGITRONIC Dymco

Përshkrimi

DIGITRONIC Dymco është një injektor i projektuar për motorët me lëndë djegëse të gaztë me kapacitet deri në 6l. Është i disponueshëm në 3 madhësi të ndryshme me sasi të rrjedhjes deri në 62 CC.

E disponueshme në të dyja versionet Grup dhe Tek.

Karakteristikat kryesore:

• 100% të testuar për rrjedhjet
• Kontrolli për faktorët-hartë me saktësi (rrjedhja lineare duke filluar nga 2.5m / sek)
• Performancë e shkëlqyer edhe me LPG të ndotur dhe pa montuar një filtër mbrojtës
• 3 madhësi të ndryshme të Nozzle për kapacitetin e motorit deri në 6,000cc
• Nozzle ngjyra e kuqe shtesë e injektorit me rrjedhje maksimale
• Janë të përbërë nga material special sipërfaqsorë kundra shkrirjes
• Përdorin gomë speciale që mund të përdoret në një temperaturë prej -60 ℃ deri në 200 ℃

Presioni Max

4,5 bar

Rezistenca

1.7 Ω / 3.0 Ω

Garancia

Periudha e garancisë 24 muaj nga data e prodhimit e shënuar në product.

E RENDESHISHEM!
Garancia është e vlefshme vetëm kur instalimi bëhet nga Qendër e autorizuar e DIGITRONIC Autogas.

Configuroni instalimin DIGITRONIC AUTOGAS

që iu përshatet nevojave tuaja