Gas filter Digitronic FL01
Gas filter Digitronic FL01Gas filter Digitronic FL01Rysunek-FL01-FL01P1

Video embedding powered by Webilop

DIGITRONIC FL01

Përshkrimi

Flakshëm LPG dhe CNG filtër me gaz të thatë me fishekë letre.

Materiali

Alumin

Diametër I brendshëm

ø 11 mm, ø 12 mm, ø 14 mm, ø 16 mm

Diametër I jashtëm

ø 11 mm, ø 12 mm, ø 14 mm, ø 16 mm

Material filtrimi

Paper 843 VH 134

Sipërfaqe filtrimi

0,039 m2

Captured particles

from 2μm in 99%

Kapacitet

25 l/s

Aprovime

CNG – E20-110R-000025, LPG – E20-67R-010703

Configuroni instalimin DIGITRONIC AUTOGAS

që iu përshatet nevojave tuaja