Na telefononi +48 790 360 718

Home / RRETH NESH

KUSH JEMI NE?

DIGITRONIC AUTOGAS është një specialist që ju ndihmon me zgjidhjen me të mirë për ju, duke përdorur komponentët më të mirë. Fokusi jonë kryesor është të sigurohemi që shoferët të marrin sistemin autogas më të përshtatshëm, të sigurtë, efiçent dhe ekonomik që i përshtatet më mirë nevojave të tyre të veçanta.

Ku jemi?

DIGITRONIC AUTOGAS tashmë ofron komponentët me porosi në më tepër se 30 shtete nëpër gjithë botën, numër ky në rritje.

Digitronic Map

PSE JEMI TË SUKSESSHËM?

DIGITRONIC AUTOGAS u bë i suksesshëm për shkak të theksimit të partneritetit me të gjthë përfituesit duke përfshirë distributorët, serviset e makinave, shoferët ashtu si dhe të tjerët. Falë dialogut, që është një pjesë shumë e rëndësishme, ne dimë pritshmëritë e secilit grup të interesuar në industrinë e autogasit në tregje të veçanta. Kështu ne dimë si të përdorim vlerat bazë në mënyrën më të mirë të mundshme. Këto vlera janë:

SIGURIA

SIGURIA

EKONOMIA

EKONOMIA

BESUESHMËRIA

BESUESHMËRIA

KOMPLEKSITETI

KOMPLEKSITETI